Инвестиционно злато

Инвестицията в злато се счита за много сигурна и с най-малък процент на риск в сравнение с другите инвестиции. Инфлацията и колебанията на валутните пазари не влияят на инвестициите в злато, което ги прави предпочитани и сигурни. С годините златото запазва своята стойност.

На международните борси се търгува със злато, наречено „инвестиционно злато“ Този вид злато е освободено от ДДС, мито, данъци и акцизи. Инвестиционното злато може да се купува по два начина. Физическото притежание на това злато е под формата на монети, кюлчета и слитъци. Може да притежавате инвестиционно злато и като си отворите сметка за търговия при някой инвестиционен посредник. По този начцин Вие купувате златото „по документ“, без реална доставка и без физически да го притежавате.

Инвестиционното злато е с най-висока чистота – 24 карата. Теглото и чистотата му се контролират чрез международни стандарти. Инвестиционното злато винаги трябва да е съпроводено със специален сертификат, в който се посочва мястото на изработване. В повечео страни цената на инвестиционното злато се обявява заедно с останалите валутни курсове.

Златното кюлче предснтавлява златен слитък, който е произведен съгласно приетите стандарти за тегло и чистота на златото. На пазара на златото се предлагат само кюлчета, произведени от златни рафинерии, които са членова на Лондонската метална борса. Кюлчетата могат да бъдат два вида – отлети или отсечени. Отлетите кюлчета се отливат в специална форма, по-късно върху тях ръчно или с преса се поставят печатите. Отсечените кюлчета са произведени от специално отрязани панели, печатът се поставя с преса.

Думата „монета“ произлиза от римската богиня Юнона, която носи името Монета по името на първия монетен двор при храма и на Капитолия в Рим. Тази богиня се изобразява върху монетите в поза, държаща рога на изобилието и везни. Златните инвестиционни монети са с гарантирано съдържание на злато от държавата-емитент. Златото е с най-висока чистота. Цената на монета а не е равна на отбелязаната стойност на лицевата й страна. Реалната цена на златната инвестиционна монета зависи от съдържанието на златото в нея и тази цена се променя в зависимост от котировката на световните борси.

 

Може да притежавате инвестиционно злато реално, ако закупите златни монети или златни кюлчета. Предимствата са, че по този начин притежавате реално златото. Може да го продадете винаги, когато пожелаете. Недостатъците са, че купувайки физически инвестиционно злато, Вие самите не може да изберете грамажа му. Цената в този случай винаги е по-висока /около 3%/ от тази на борсата. Съществува риск при съхраняването на златото и е препоръчително да ползвате гарантиран сейф или трезор. Може да закупите инвестиционно злато и „виртуално“. Това означава, че го притежавате само с документ. Предимството на този вид покупка е, че може да закупите желаното от Вас количество злато. Цената в този случай е много по-близка до тази на борсата. Когато пожелаете де го продадете, може да го направите на части, а не цялото, което притежавате. Няма риск за неговото съхраняване. Единственият недостатък на този вид притежание на инвестиционно злато е, че не го притежавате физически.